Zajęcia umuzykalniające – aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

Gimnastyka ogólnorozwojowa na świeżym powietrzu