Zajęcia w ramach czesnego

  RYTMIKA – to metoda wychowania muzycznego. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dzieciom z przyjemnością. Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI –  odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć nasi podopieczni grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają, oglądają egzotyczne zwierzęta. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

RELIGIA – zajęcia oparte są o podstawę programową. Odbywają się w grupie 6 – latktów.

 

 GIMNASTYKA –  zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodni. Dla dzieci wymagających korekty wad postawy zorganizowane są zajęcia korekcyjne. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są w formie zabawowej z wykorzystaniem różnych przyborów.

 

TANIEC – zajęcia odbywają się we wszystkich grupach raz w tygodniu. Pozwolą one poznać różne style oraz techniki tańca tak, by młodzi tancerze sami w przyszłości mogli ukierunkować swoje zainteresowania, wybrać ulubiony styl i dalej rozwijać swoją taneczną pasję. Pomaga dziecku polepszyć koordynację ruchową, walczy z wadami postawy, a przede wszystkim rozwija wrażliwość na sztukę.

 

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATTI STRAUSS – zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu kształcenie wyobraźni słuchowej, pozwala dziecku aktywnie przeżywać utwór muzyczny. Metoda łączy wiele aktywności, taniec, granie na instrumentach, śpiew, elementy dramy, pantomimy oraz form plastycznych.