Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/21 zostało zawarte z PZU.

Polisa Ubezpieczenia PZU Edukacja NR 1042982216