Wyjazd do sali zabaw „Kosmos”

SZANOWNI RODZICE

W dniu 21 stycznia (wtorek) organizujemy wyjazd do sali zabaw „KOSMOS” mieszczącej się w  Wesołej. Prosimy zgłaszać chętne dzieci  u  wychowawców grup.
Koszt wynosi 18 złotych (z transportem).
Ogłoszenie dotyczy wszystkich grup wiekowych.