Zebranie z rodzicami

5.09 o godzinie 17 odbędzie się zebranie ogólne na sali
gimnastycznej, następnie rozejdą się państwo do sal wychowawcami. Prosimy o zapewnienie opieki nad dziećmi.