MINI PLAYBACK SHOW

    REGULAMIN KONKURSU

    „MINI PLAYBACK SHOW”

                      

TERMIN: Konkurs odbędzie się w dniu 12.04.2019.

UCZESTNICY: w Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci uczęszczające do Gumisiowego Przedszkola.

  • zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora:

 Aleksandry Seweryn,

  • zgłoszenia przyjmujemy do 05.04.2019.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

  • każdy wykonawca prezentuje jedną wybraną przez siebie piosenkę solo lub z zespołem,
  • wykonawca imituje śpiew na bazie pełnego playbacku (należy dostarczyć podpisaną płytę CD z nagranym 1 utworem, który będzie prezentowany),
  • jury powołane przez organizatora w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
  1. dobór repertuaru, poprawna imitacja śpiewu,
  2. oddanie charakteru wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym (ruch)
  3. ogólny wyraz artystyczny, charakteryzacja wykonawcy, oryginalność.