Nauka czytania

Stosujemy odmienną metodę nauki czytania stworzoną przez Irenę Majchrzak. Należy ona do innowacyjnych projektów edukacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Dzięki tej metodzie już u najmłodszych dzieci, poprzez zabawę i samoistny kontakt ze słowem pisanym, kształtuje się umiejętność czytania.

Program nauczania

W Gumisiowym Przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego W najstarszej grupie realizowany jest program „Tropiciele” WSiP. Zastosowanie autorskich planów pracy tworzonych bezpośrednio przez wychowawców grup pozwala na dostosowanie metod oraz technik, a także treści nauczania do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich poziomu rozwoju poznawczego.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski prowadzony przez lektora ze szkoły językowej Welcome to English, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, edukacja regionalna, basen, logopeda, kuchcikowo oraz dogoterapia.